Nanoknife System

0
7210
nanoknife system
nanoknife system

NanoKnife System

chirurgia onkologiczna na poziomie komórkowym

natychmiastowa ablacja

błyskawiczne gojenie

minimalne powikłania

Opracowanie skutecznej terapii celowanej zmian nowotworowych wydaje się bliższe realizacji dzięki nowo wprowadzonej ablacji metodą IRE (Irreversible Electroporation). Kilkusekundowa seria ultrakrótkich impulsów wysokiego napięcia doprowadza do powstania submikroskopowej wielkości otworów w błonach komórkowych, czego efektem jest śmierć komórek w określonym obszarze.

Nowatorska i wysoce wybiórcza metoda ablacji

Tradycyjne metody ablacji powodują zniszczenie wszystkich struktur biologicznych w zasięgu działania. Nie ulegają wprawdzie destrukcji większe naczynia, ale efekt ten jest okupiony obniżeniem skuteczności terapeutycznej w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Takie metody dobrze sprawdzają się w leczeniu guzów położonych śródmiąższowo.

Najnowocześniejsza technologia

Nieodwracalna elektroporacja (Irreversible Electroporation, IRE) jest technologią ablacji nie opartą o skrajne temperatury, stworzoną w celu precyzyjnego i efektywnego niszczenia niepożądanych tkanek miękkich. System NanoKnife® IRE jest pierwszym urządzeniem opartym na tej technologii, otwierającym nową generację sprzętu do miejscowej ablacji.

Metoda IRE nadaje się do ablacji zmian zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie naczyń, nerwów oraz struktur przewodowych. Nie niszczy kolagenowego rusztowania struktur tubularnych i zachowuje strukturę osłonek nerwowych, umożliwiając szybkie przywrócenie pełnej funkcji nerwów. Nie dochodzi więc do destrukcji naczyń, struktur przewodowych ani włókien nerwowych.

NanoKnife System to pierwsze i dotąd jedyne urządzenie wykorzystujące metodę IRE. Wprowadzono je na rynek po pomyślnych próbach ablacji zmian wątroby, trzustki, płuc, nerek itp. Doniesienia naukowe mówią nawet o możliwości całkowitej ablacji prostaty w warunkach ambulatoryjnych, bez typowych dla tego zabiegu powikłań.

Błyskawiczne procesy reparacji

Aparat składa się z jednostki centralnej – zawierającej generator impulsów wysokiego napięcia i komputer sterujący procesem ablacji – oraz z jednorazowych elektrod, wkłuwanych w ciało pacjenta. Rozmieszczanie elektrod odbywa się pod kontrolą USG lub CT, a producent dostarcza przycisk nożny oraz oprogramowanie do planowania optymalnego ich układu.

Dotychczasowe doświadczenia dowodzą o zadziwiająco szybkim okresie gojenia po zabiegu. Dzięki zachowaniu unaczynienia dochodzi raczej do pospiesznego „uprzątania” zmian martwiczych niż długotrwałego formowania blizny. Procesy reparacji trwają zaledwie około 2 tygodni. Niektóre badania sugerują, że ten tryb ablacji komórek nowotworowych sprzyja indukowaniu odpowiedzi immunologicznej organizmu, skierowanej przeciwko antygenom nowotworu. Metoda IRE może także znaleźć zastosowanie w leczeniu innych stanów chorobowych (np. łagodnego przerostu stercza lub restenozy naczynia w miejscu dokonanego poszerzenia).

Jak działa system NanoKnife® IRE

System NanoKnife® IRE wytwarza serię mikrosekundowych impulsów elektrycznych w celu otwarcia „porów” w błonach komórkowych. Impulsy elektryczne są aplikowane za pośrednictwem kilku sond o kształcie igieł, umieszczanych wokół strefy ablacji pod kontrolą obrazu CT lub USG. W wyniku zastosowania odpowiedniego napięcia, otwarcie porów powoduje nieodwracalne uszkodzenie komórek, które obumierają, a ich pozostałości są usuwane przez układ chłonny. Procedura jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym i wymaga blokady mięśni.

Podczas gdy inne metody ablacji wykorzystują skrajne temperatury (ciepło lub zimno), powodujące nieodwracalne zniszczenie tkanek w obszarze poddanym ich działaniu, wykonane ostatnio badania dowodzą, że naczynia krwionośne, przewody anatomiczne i inne delikatne struktury w rejonie ablacji metodą IRE zachowują żywotność, co czyni z tej metody bardzo kuszącą perspektywę terapii w miejscach dotychczas trudnych do leczenia.

Przewaga terapii nie opartej o efekty termiczne

W stosunku do urządzeń opartych o koagulację wysoką temperaturą, zamrażanie, promieniowanie cieplne lub wykorzystanie energii mikrofal, nieodwracalna elektroporacja (IRE) wyznacza nową generację metod terapii ablacyjnej. W odróżnieniu od dotychczasowych technik, system NanoKnife® IRE nie opiera się na efektach termicznych, jest więc wolny od ryzyka ucieczki ciepła, jak również nie powoduje trwałego uszkodzenia naczyń krwionośnych, przewodów naturalnych i innych krytycznych struktur. W związku z tym, NanoKnife® IRE może rozszerzyć możliwości terapii ablacyjnej ognisk patologicznych na bezpośrednie sąsiedztwo ważnych struktur, stanowiąc obiecującą opcję terapeutyczną dla obszarów trudnych do leczenia i dla pacjentów, którzy dotychczas byli dyskwalifikowani z leczenia operacyjnego i z ablacji z powodu lokalizacji zmian.

Opinie:

Terapia NanoKnife IRE jest innowacyjna metodą, która może nam pozwolić na leczenie pacjentów, jakich nie potrafilibyśmy leczyć inaczej, np. pacjentów z zaawansowanymi lokalnymi zmianami, uznawanymi za nieoperacyjne z uwagi na ich lokalizację. Widzę wielką wartość w stosowaniu IRE jako wspomagania operacji, rozszerzającego zakres leczenia na rejon bezpośredniego sąsiedztwa ważnych struktur, pozwalającego uzyskać bezpieczniejszy margines resekcji i zmniejszającego liczbę pacjentów nieoperacyjnych”

Kevin T. Watkins, M.D. szef Oddziału chirurgii onkologicznej górnego odcinka przewodu pokarmowego i ogólnej chirurgii onkologicznej, Stony Brook University Medical Center

Nanoknife IRE jest ważną, nową techniką terapeutyczną, która niszczy tkanki na poziomie komórkowym, umożliwiając nam leczenie zmian patologicznych w bezpośrednim otoczeniu struktur krytycznych bez uszkadzania naczyń krwionośnych ani przewodów żółciowych. Przy pomocy systemu NanoKnife IRE, możemy dotrzeć z leczeniem do zmian o „trudnym” położeniu, które nie mogą być leczone metodami ablacji termicznej. Pozwala mi to zaoferować leczenie wielu pacjentom, dla których nie ma innej możliwości”

Govindrajan Narayanan, M.D.

Szef pracowni radiologii interwencyjnej, dyrektor programu radiologii interwencyjnej, University of Miami – Miller School of Medicine

Korzyści ze stosowania NanoKnife® IRE

W odróżnieniu od innych technik ablacyjnych, system NanoKnife® IRE pozwala na rozszerzenie możliwości leczniczych dla pacjentów, którzy nie nadają się do tradycyjnej operacji z powodu lokalizacji zmiany, wymagającej leczenia.

Dodatkowe korzyści to:

Brak oddziaływania termicznego,

Impulsy wysokiego napięcia trwale otwierają pory w błonach komórek docelowych,

Eliminacja efektów „wypłukiwania” ciepła,

Ablacja w bezpośrednim sąsiedztwie struktur krytycznych (np. naczyń krwionośnych, przewodów żółciowych i innych struktur, zawierających włókna kolagenowe i elastynowe),

Możliwość oszczędzenia struktur krytycznych – unaczynienie i przewody naturalne nie ulegają uszkodzeniu,

Pozostałości zniszczonych tkanek są usuwane w wyniku naturalnych procesów w ciągu paru tygodni,

Proces podobny do naturalnej śmierci komórek,

Pozwala na obrazowanie obszarów ablacji w CT lub USG w czasie rzeczywistym,

Minimalne dolegliwości bólowe lub ich brak, w porównaniu z innymi metodami ablacji.

Zalety metody IRE:

możliwość ablacji zmian w tkankach miękkich bez ryzyka uszkodzenia naczyń, nerwów, cewki moczowej itp.,

bardzo krótki czas wykonywania zabiegu,

niewielkie dolegliwości bólowe u pacjenta po zabiegu,

bardzo krótki okres rekonwalescencji,

minimalne ryzyko powikłań,

wysoka precyzja ablacji.